Koufuku Graffiti พากย์ไทย (12/12)

Loading...

Koufuku Graffiti สาววัยใสหัวใจนักชิม

เรื่องย่อ

เป็น เรื่องราวเกี่ยวกับการทำอาหารและการกินในชีวิตประจำวันซ่งนำแสดงโดย เหล่าหญิงสาวอนิมเะโมเอะรับรองได้เลยทีเดียวว่าใจคุณต้องละลายแน่นอน

Koufuku Graffiti ตอนที่ 1

Koufuku Graffiti ตอนที่ 2

Koufuku Graffiti ตอนที่ 3

Koufuku Graffiti ตอนที่ 4

Koufuku Graffiti ตอนที่ 5

Koufuku Graffiti ตอนที่ 6

Koufuku Graffiti ตอนที่ 7

Koufuku Graffiti ตอนที่ 8

Koufuku Graffiti ตอนที่ 9

Koufuku Graffiti ตอนที่ 10

Koufuku Graffiti ตอนที่ 11

Koufuku Graffiti ตอนที่ 12

จบภาค

Share