Brave Witches ซับไทย (12/12)

Loading...

Brave Witches

brave-witches

เรื่องย่อ

Brave Witches เป็นซีรี่ย์เสริมของ Strike Witches โดยในครั้งนี้จะเป็นเรื่องราวเกี่ยวกับกองบินรบหน่วยที่ “502” ซึ่งจะเป็นหน่วยรบที่รวบรวมสาวๆที่ความสามารถแตกต่างกัน

Brave Witches ตอนที่ 1

Brave Witches ตอนที่ 2

Brave Witches ตอนที่ 3

Brave Witches ตอนที่ 4

Brave Witches ตอนที่ 5

Brave Witches ตอนที่ 6

Brave Witches ตอนที่ 7

Brave Witches ตอนที่ 8

Brave Witches ตอนที่ 9

Brave Witches ตอนที่ 10

Brave Witches ตอนที่ 11

Brave Witches ตอนที่ 12

จบภาค

ซับไทย Anime Cartoon / Tyrant_FS

Share