Aquarion Logos สงครามหุ่นศักดิ์สิทธิ์ ซับไทย (20/??)

Loading...

Aquarion Logos สงครามหุ่นศักดิ์สิทธิ์

Aquarion Logos

เรื่องย่อ

ใน ยุคที่เสียงของมนุษย์กำหนดถึงตัวอักษรให้กลายเป็นวัตถุได้ โลกของ “Logos” ได้กำเนิดจากเสียงและความเป็นจริง และเติบโตจนเกินการควบคุม จนมีกลุ่มคนหนุ่มสาวที่มาต่อกรกับคนที่ใช้พลังในทางที่ชั่วร้าย

Aquarion Logos ตอนที่ 1

Aquarion Logos ตอนที่ 2

Aquarion Logos ตอนที่ 3

Aquarion Logos ตอนที่ 4

Aquarion Logos ตอนที่ 5

Aquarion Logos ตอนที่ 6

Aquarion Logos ตอนที่ 7

Aquarion Logos ตอนที่ 8

Aquarion Logos ตอนที่ 9

Aquarion Logos ตอนที่ 10

Aquarion Logos ตอนที่ 11

Aquarion Logos ตอนที่ 12

Aquarion Logos ตอนที่ 13

Aquarion Logos ตอนที่ 14

Aquarion Logos ตอนที่ 15

Aquarion Logos ตอนที่ 16

Aquarion Logos ตอนที่ 17

Aquarion Logos ตอนที่ 18

Aquarion Logos ตอนที่ 19

Aquarion Logos ตอนที่ 20

ยังไม่จบ

ซับไทย Nemuria-Fansub / Ohys-Raws

Share