Ajin Demi-Human SS2 สายพันธุ์อมนุษย์ ภาค 2 ซับไทย (13/13)

Loading...

Ajin Demi-Human SS2 สายพันธุ์อมนุษย์ ภาค 2

ajin-demi-human-ss2

เรื่องย่อ

ภาคต่อของเรื่อง Ajin สายพันธอมนุษย์ ภาคแรกกล่าวถึงเรื่องของ นากาอิ เด็กหนุ่มที่พบว่าตนเองเป็นหนึ่งในอาจินสิ่งที่ฆ่าไม่ตายและถือเป็นอันตรายต่อมนุษย์ ทำให้เขาถูกตามล่าโดยมนุษย์

Ajin Demi-Human ซับไทย (13/13+OVA)

——————————————————————————————————-

Ajin Demi-Human 2nd Season ตอนที่ 1

Ajin Demi-Human 2nd Season ตอนที่ 2

Ajin Demi-Human 2nd Season ตอนที่ 3

Ajin Demi-Human 2nd Season ตอนที่ 4

Ajin Demi-Human 2nd Season ตอนที่ 5

Ajin Demi-Human 2nd Season ตอนที่ 6

Ajin Demi-Human 2nd Season ตอนที่ 7

Ajin Demi-Human 2nd Season ตอนที่ 8

Ajin Demi-Human 2nd Season ตอนที่ 9

Ajin Demi-Human 2nd Season ตอนที่ 10

Ajin Demi-Human 2nd Season ตอนที่ 11

Ajin Demi-Human 2nd Season ตอนที่ 12

Ajin Demi-Human 2nd Season ตอนที่ 13

จบภาค

ซับไทย VirgoNeo-FS / DG-FS

Share